Llicències 2020

A partir d'ara les llicències es tramitaran online, sense haver de dur ni enviar papers, al menú de dalt teniu un l'enllaç.

Aquesta temporada hem creat les llicències autonòmiques, aquestes llicències permeten ballar a les competicions que faci la FBBE o qualsevol altra club a les Illes Balears, són una forma més barata d'inciar-se al món del ball esportiu, si més tard vos agrada i voleu treure la llicència nacional (la de sempre), només cal pagar la diferència entre el preu de la llicència autonòmica i la nacional.

L'assegurança de la llicència autonòmica és ben igual que la nacional.

Abans de comenzar a omplir el formulari per tramitar la nova llicència és necessari tenir un parell de coses.

  • Una foto carnet
  • Còpia del DNI o passaport
  • Còpia del DNI del pare o mare per a menors
  • El document d'aptitud o d'exoneració
  • El justificant de transferència
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual pels entrenadors, monitors, etc

Les fotos (carnet, DNI, etc) han d'estar retallades, es a dir només han de tenir la foto, sense grans marges en blancs als costats.

El document d'exoneració per a majors, es pot descarregar aquí

El document d'exoneració per a menors, es pot descarregar aquí

Pels entrenadors, monitors i gent hagi de fer feina amb menors és necessari presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual, es pot obtenir totalment online en cinc minuts aquí

Heu de tenir ben clar que no es tramitarà cap llicència de monitor que no s'hagi presentat aquest certificat.

Teniu en compte que tot això és per tenir facilitar els tràmits, estalviar paper i feina d'arxivar, a més a partir d'ara cada esportista tindrà un perfil a la FBBE, dins aquest perfil es podran consultar totes les dades, a més de poder corroborar a qualsevol banda que teniu llicència activa, només mostrant el vostre perfil al smartpone, per tot això demanem que tingueu una mica de cura en escollir la foto carnet, aquesta al final sirà la foto de perfil, a més dels altres documents.

Preus llicències 2020

Ball esportiu nacional (renovació)
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
75 €
10 €
85 €
15 anys o menys
50 €
10 €
60 €
Precompetició
30 €
10 €
40 €
Dança Coreográf
30 €
10 €
40 €
Single
25 €
10 €
35 €
Entrenador territorial
65 €
10 €
75 €
Entrenador B
75 €
10 €
85 €
Entrenador A
90 €
10 €
100 €
Judge Nacional
80 €
10 €
90 €
Judge Internacional
90 €
10 €
100 €
Judge WDSF
115 €
10 €
120 €
Director Competició
90 €
10 €
100 €
Pack 2 llicències
130 €
10 €
130 €
Pack 3 llicències
170 €
10 €
180 €
Pack 4 llicències
220 €
10 €
230 €
Judge Coreogra.
25 €
10 €
35 €
Entrenad Coreogra
25 €
10 €
35 €
Inactiva Director
30 €
0
30 €
Inactiva Judge
30 €
0
30 €
Inactiva Entrenador
30 €
0
30 €
Reactivació Director
110 €
10 €
120 €
Reactivació Judge
110 €
10 €
120 €
Reactivació Entrenad
110 €
10 €
120 €
Club - 12 llicències
250 €
0
250 €
Club 13-20 llicències
300 €
0
300 €
Club + 20 llicències
400 €
0
400 €
Ball esportiu nacional (alta)
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
101 €
10 €
111 €
15 anys o menys
66 €
10 €
76 €
Club - 12 llicències
385 €
0
385 €
Club 13-20 llicències
435 €
0
435 €
Club + 20 llicències
535 €
0
535 €
Ball esportiu autonòmica
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
20 €
10 €
30 €
15 anys o menys
10 €
10 €
20 €
Precompetició
10 €
10 €
20 €
Dança Coreográfica
10 €
10 €
20 €
Single
10 €
10 €
20 €
Synchro
10 €
10 €
20 €
Line Dance
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
35 €
10 €
45 €
15 anys o menys
30 €
10 €
40 €
Recreativa
25 €
10 €
35 €
Llicència 1 dia
10 €
3 €
13 €
Monitor/a
70 €
10 €
80 €
Entrenador/a B
80 €
10 €
90 €
Entrenador/a A
85 €
10 €
95 €
Judge nacional
90 €
10 €
100 €
Intruct recre.
75 €
10 €
85 €
Director/a comp
80 €
10 €
90 €
Pack entren A
+
Judge Nacional
125 €
.
.
10 €
.
.
135 €
.
.
Pack entren A
+
Judge Nacional
+
Director/a
155 €
.
.
.
.
10 €
.
.
.
.
165 €
.
.
.
.
Pack entren B
+
Competidor
100 €
.
.
10 €
.
.
110 €
.
.
Pack entren A
+
Competidor
105 €
.
.
10 €
.
.
115 €
.
.
Hip Hop Nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
30 €
10 €
40 €
15 anys o menys
10 €
10 €
20 €
Hip Hop autonòmic
Llicència
Preu
Seg
Total
Llic única
5 €
10 €
15 €
Breaking Nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
30 €
10 €
40 €
15 anys o menys
20 €
10 €
30 €
Breaking autonòmic
Llicència
Preu
Seg
Total
Llic única
5 €
10 €
15 €
Disk Jockey
Llicència
Preu
Seg
Total
DJ
80 €
10 €
90 €
Reactivació DJ
110 €
10 €
120 €
Inactiva DJ
30 €
0
30 €
Monitor Baile Social
Llicència
Preu
Seg
Total
Monitor Social
50 €
10 €
60 €