Llicències 2021

Els esportistes que heu tingut llicència aquesta temporada 2020, al perfil personal de cada esportista podeu trobar la opció de renovar l'actual llicència o bé demanar qualsevol altra llicència, només marcant la opció desitjada i enviant el formulari, s'ha d'adjuntar el justificant de pago, si és el club que paga totes les llicències juntes no es necessari adjuntar el justificant, però s'ha d'especificar al comentari.

Per accedir al perfil personal vos heu d'identificar amb DNI i contrasenya, si no teniu usuari per accedir contactau amb nosaltres i vos enviam un (info.fbbe@gmail.com)

Si no teniu llicència del 2020 heu d'anar al menú de llicèncias, escollir la opció desitjada i seguir les instruccions, abans de comenzar a omplir el formulari per tramitar la nova llicència és necessari tenir un parell de coses.

Si el nen/nena és molt petit i no té DNI, s'ha de posar el número de DNI de la mare o el pare, no pot anar sense DNI.

  • Una foto carnet
  • Còpia del DNI o passaport, part del davant
  • Còpia del DNI del pare o mare per a menors, part del davant
  • El document d'aptitud o d'exoneració
  • El justificant de transferència
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual pels entrenadors, monitors, etc

Les fotos (carnet, DNI, etc) han d'estar retallades, es a dir només han de tenir la foto, sense grans marges en blancs als costats.

El document d'exoneració per a majors, es pot descarregar aquí

El document d'exoneració per a menors, es pot descarregar aquí

Els esportistes menors que demanin per primera vegada (alta) llicència nacional (de la FEBD) han d'emplenar i ens han d'enviar per email l'autorització paterna aquí

Pels entrenadors, monitors i gent hagi de fer feina amb menors és necessari presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual, es pot obtenir totalment online en cinc minuts aquí

Heu de tenir ben clar que no es tramitarà cap llicència de monitor que no s'hagi presentat aquest certificat.

Les llicències autonòmiques permeten ballar a les competicions que faci la FBBE o qualsevol altra club a les Illes Balears, són una forma més barata d'inciar-se al món del ball esportiu, si més tard vos agrada i voleu treure la llicència nacional (la de sempre), només cal pagar la diferència entre el preu de la llicència autonòmica i la nacional.

L'assegurança només es paga una vegada (la primera llicència), si vols tramitar més llicències no cal tornar a pagar l'assegurança, l'assegurança de la llicència autonòmica és ben igual que la nacional.

Club o acadèmia autonòmic/a és el club o acadèmia afiliat a la FBBE, que no té llicències nacionals, pot tenir llicències autonòmiques, o bé pot no tenir cap llicència.

Descompte per sol·licitar vàries llicències Ball Esportiu

Es cas de tenir llicència nacional de ball en parella, per qualsevol altra llicència només ha de pagar el 50%

En cas de sol·licitar llicència de dansa coreogràfica, la segona de single o synchro només ha de pagar el 50%

En cas de tenir llicència de dansa, single o synchro si vol obtenir la llicència nacional de ball en parrella se li descompta el 50% de la llicència més barata, com si hagués tramitat primer la de ball en parella.

En cas de tenir tres llicències, ball en parella, dansa i single, se li dona la de synchro.

Totes les llicències nacionals dels de 15 anys o menyns tenen la inscripció als campionats gratuïtes.

Preus llicències 2021

Ball esportiu nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
75 €
10 €
85 €
15 anys o menys
50 €
10 €
60 €
Precompetició
30 €
10 €
40 €
Dansa Coreográf
30 €
10 €
40 €
Single
25 €
10 €
35 €
Caribeños
30 €
10 €
40 €
Entrenador territorial
65 €
10 €
75 €
Entrenador B
75 €
10 €
85 €
Entrenador A
90 €
10 €
100 €
Judge Nacional
80 €
10 €
90 €
Judge Internacional
90 €
10 €
100 €
Judge WDSF
115 €
10 €
120 €
Director Competició
90 €
10 €
100 €
Pack 2 llicències
130 €
10 €
140 €
Pack 3 llicències
170 €
10 €
180 €
Pack 4 llicències
220 €
10 €
230 €
Judge Coreogra.
25 €
10 €
35 €
Entrenad Coreogra
25 €
10 €
35 €
Inactiva Director
30 €
0
30 €
Inactiva Judge
30 €
0
30 €
Inactiva Entrenador
30 €
0
30 €
Reactivació Director
110 €
10 €
120 €
Reactivació Judge
110 €
10 €
120 €
Reactivació Entrenad
110 €
10 €
120 €
Club - 12 llicències
250 €
0
250 €
Club 13-20 llicències
300 €
0
300 €
Club + 20 llicències
400 €
0
400 €
Club autonòmic
80 €
0
80 €
Ball esportiu autonòmica
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
20 €
10 €
30 €
15 anys o menys
10 €
10 €
20 €
Precompetició
10 €
10 €
20 €
Dansa Coreográfica
10 €
10 €
20 €
Single
10 €
10 €
20 €
Synchro
10 €
10 €
20 €
Social -16
5 €
10 €
15 €
Social 16 +
10 €
10 €
20 €
Lndy 16 +
10 €
10 €
20 €
Lindy 16-
5 €
10 €
15 €
Swing 16 +
10 €
10 €
20 €
Swing 0-15
5 €
10 €
15 €
Tap 16 +
10 €
10 €
20 €
Tap 0-15
5 €
10 €
15 €
Ballet 16 +
10 €
10 €
20 €
Ballet 0-15
5 €
10 €
15 €
Contemp 16 +
10 €
10 €
20 €
Contemp 0-15
5 €
10 €
15 €
Line Dance
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
35 €
10 €
45 €
15 anys o menys
30 €
10 €
40 €
Recreativa
25 €
10 €
35 €
Llicència 1 dia
10 €
3 €
13 €
Monitor/a
70 €
10 €
80 €
Entrenador/a B
80 €
10 €
90 €
Entrenador/a A
85 €
10 €
95 €
Judge nacional
90 €
10 €
100 €
Intruct recre.
75 €
10 €
85 €
Director/a comp
80 €
10 €
90 €
Inactiv Director
30
0
30 €
Inactiv Judge
30
0
30 €
Inactiv entrenador
30
0
30 €
Inactiv monitor
25
0
25 €
Pack entren A
+
Judge Nacional
125 €
.
.
10 €
.
.
135 €
.
.
Pack entren A
+
Judge Nacional
+
Director/a
155 €
.
.
.
.
10 €
.
.
.
.
165 €
.
.
.
.
Pack entren B
+
Competidor
100 €
.
.
10 €
.
.
110 €
.
.
Pack entren A
+
Competidor
105 €
.
.
10 €
.
.
115 €
.
.
Hip Hop Nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
30 €
10 €
40 €
15 anys o menys
10 €
10 €
20 €
Entranador/a
30 €
10 €
40 €
Juez
30 €
10 €
40 €
Pack 2 lic
50 €
10 €
60 €
Pack 3 lic
70 €
10 €
80 €
Hip Hop autonòmic
Llicència
Preu
Seg
Total
Llic única
5 €
10 €
15 €
Breaking Nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
30 €
10 €
40 €
15 anys o menys
20 €
10 €
30 €
Breaking autonòmic
Llicència
Preu
Seg
Total
Llic única
5 €
10 €
15 €
Disk Jockey
Llicència
Preu
Seg
Total
DJ
80 €
10 €
90 €
Reactivació DJ
110 €
10 €
120 €
Inactiva DJ
30 €
0
30 €
Monitor Baile Social
Llicència
Preu
Seg
Total
Monitor Social
50 €
10 €
60 €