Llicències

Els esportistes que heu tingut llicència, al perfil personal de cada esportista podeu trobar la opció de renovar l'actual llicència o bé demanar qualsevol altra llicència, només marcant la opció desitjada i enviant el formulari, s'ha d'adjuntar el justificant de pago, si és el club que paga totes les llicències juntes no es necessari adjuntar el justificant, però s'ha d'especificar al comentari.

Per accedir al perfil personal vos heu d'identificar amb DNI i contrasenya, si no teniu usuari per accedir contactau amb nosaltres i vos enviam un (info.fbbe@gmail.com)

Si no heu tingut llicència heu d'anar al menú de llicèncias, escollir la opció desitjada i seguir les instruccions, abans de començar a omplir el formulari per tramitar la nova llicència és necessari tenir un parell de coses.

Si el nen/nena és molt petit i no té DNI, s'ha de posar el número de DNI de la mare o el pare, no pot anar sense DNI.

  • Una foto carnet
  • Còpia del DNI o passaport, part del davant només
  • Còpia del DNI del pare o mare per a menors, part del davant només
  • El document d'aptitud o d'exoneració
  • El justificant de transferència
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual pels entrenadors, monitors, etc

Les fotos (carnet, DNI, etc) han d'estar retallades, es a dir només han de tenir la foto, sense grans marges en blancs als costats.

El document d'exoneració per a majors, es pot descarregar aquí

El document d'exoneració per a menors, es pot descarregar aquí

Els esportistes menors que demanin per primera vegada (alta) llicència nacional (de la FEBD) han d'emplenar i ens han d'enviar per email l'autorització paterna aquí

Pels entrenadors, monitors i gent hagi de fer feina amb menors és necessari presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual, es pot obtenir totalment online en cinc minuts aquí

Heu de tenir ben clar que no es tramitarà cap llicència de monitor que no s'hagi presentat aquest certificat.

Les llicències autonòmiques permeten ballar a les competicions que faci la FBBE o qualsevol altra club a les Illes Balears, són una forma més barata d'inciar-se al món del ball esportiu, si més tard vos agrada i voleu treure la llicència nacional, només cal pagar la diferència entre el preu de la llicència autonòmica i la nacional.

L'assegurança només es paga una vegada (la primera llicència), si vols tramitar més llicències no cal tornar a pagar l'assegurança, l'assegurança de la llicència autonòmica és ben igual que la nacional.

Club o acadèmia autonòmic/a és el club o acadèmia afiliat a la FBBE, que no té llicències nacionals, pot tenir llicències autonòmiques, o bé pot no tenir cap llicència.

Descompte per sol·licitar vàries llicències Ball Esportiu

Es cas de tenir llicència nacional de ball en parella, per qualsevol altra llicència només ha de pagar el 50%

En cas de sol·licitar llicència de dansa coreogràfica, la segona de single o synchro només ha de pagar el 50%

En cas de tenir llicència de dansa, single o synchro si vol obtenir la llicència nacional de ball en parrella se li descompta el 50% de la llicència més barata, com si hagués tramitat primer la de ball en parella.

En cas de tenir tres llicències, ball en parella, dansa i single, se li dona la de synchro.

Totes les llicències nacionals dels de 16 anys o menyns tenen la inscripció als campionats gratuïtes.

Preus llicències

Ball esportiu nacional
Llicència Preu Seg Total
17 anys o més 75 € 10 € 85 €
16 anys o menys 50 € 10 € 60 €
Precompetició 30 € 10 € 40 €
Dansa Coreográf 30 € 10 € 40 €
Single 25 € 10 € 35 €
Caribeños 30 € 10 € 40 €
Entrenador territorial 65 € 10 € 75 €
Entrenador B 75 € 10 € 85 €
Entrenador A 90 € 10 € 100 €
Judge Nacional 80 € 10 € 90 €
Judge Internacional 90 € 10 € 100 €
Judge WDSF 115 € 10 € 120 €
Director Competició 90 € 10 € 100 €
Pack 2 llicències 130 € 10 € 140 €
Pack 3 llicències 170 € 10 € 180 €
Pack 4 llicències 220 € 10 € 230 €
Judge Coreogra. 25 € 10 € 35 €
Entrenad Coreogra 25 € 10 € 35 €
Inactiva Director 30 € 0 30 €
Inactiva Judge 30 € 0 30 €
Inactiva Entrenador 30 € 0 30 €
Club - 12 llicències 250 € 0 250 €
Club 13-20 llicències 300 € 0 300 €
Club + 20 llicències 400 € 0 400 €
Club autonòmic 80 € 0 80 €
Ball esportiu autonòmica
Llicència Preu Seg Total
17 anys o més 20 € 10 € 30 €
16 anys o menys 10 € 10 € 20 €
Precompetició 10 € 10 € 20 €
Dansa Coreográfica 10 € 10 € 20 €
Single 10 € 10 € 20 €
Synchro 10 € 10 € 20 €
Caribeños 10 € 10 € 20 €
Social -16 5 € 10 € 15 €
Social 17 + 10 € 10 € 20 €
Lndy 17 + 10 € 10 € 20 €
Lindy 16 - 5 € 10 € 15 €
Swing 17 + 10 € 10 € 20 €
Swing 0-16 5 € 10 € 15 €
Tap 17 + 10 € 10 € 20 €
Tap 0-16 5 € 10 € 15 €
Ballet 17 + 10 € 10 € 20 €
Ballet 0-16 5 € 10 € 15 €
Contemp 17 + 10 € 10 € 20 €
Contemp 0-16 5 € 10 € 15 €
Licencia 1 día - - 10 €
Line Dance Nacional
Llicència Preu Seg Total
17 anys o més 35 € 10 € 45 €
16 anys o menys 30 € 10 € 40 €
Recreativa 25 € 10 € 35 €
Llicència 1 dia 10 € 3 € 13 €
Monitor/a 70 € 10 € 80 €
Entrenador/a B 80 € 10 € 90 €
Entrenador/a A 85 € 10 € 95 €
Judge nacional 90 € 10 € 100 €
Intruct recre. 75 € 10 € 85 €
Director/a comp 80 € 10 € 90 €
Inactiv Director 30 € 0 30 €
Inactiv Judge 30 € 0 30 €
Inactiv entrenador 30 € 0 30 €
Inactiv monitor 25 € 0 € 25 €
Pack entren A
+
Judge Nacional
125 €
.
.
10 €
.
.
135 €
.
.
Pack entren A
+
Judge Nacional
+
Director/a
155 €
.
.
.
.
10 €
.
.
.
.
165 €
.
.
.
.
Pack entren B
+
Competidor
100 €
.
.
10 €
.
.
110 €
.
.
Pack entren A
+
Competidor
105 €
.
.
10 €
.
.
115 €
.
.
Line Dance Autonòmic
Llicència Preu Seg Total
Esportista Linedance 10 € 10 € 20 €
Monitor/a 30 € 10 € 40 €
Entrenador B 35 € 10 € 45 €
Entrenador A 38 € 10 € 48 €
Hip Hop Nacional
Llicència Preu Seg Total
17 anys o més 30 € 10 € 40 €
16 anys o menys 10 € 10 € 20 €
Entranador/a 40 € 10 € 50 €
Juez 30 € 10 € 40 €
Pack 2 lic 50 € 10 € 60 €
Pack 3 lic 70 € 10 € 80 €
Hip Hop autonòmic
Llicència Preu Seg Total
Llic única 5 € 10 € 15 €
FitKid
Llicència Preu Seg Total
Nacional 45 € 10 € 55 €
Autonómica 5 € 10 € 15 €
1 día - - 10 €
Breaking Nacional
Llicència Preu Seg Total
17 anys o més 30 € 10 € 40 €
16 anys o menys 20 € 10 € 30 €
Breaking autonòmic
Llicència Preu Seg Total
Llic única 5 € 10 € 15 €
Disk Jockey
Llicència Preu Seg Total
DJ 80 € 10 € 90 €
Monitor Baile Social
Llicència Preu Seg Total
Monitor Social 50 € 10 € 60 €