Llicències 2020

A partir d'ara les llicències es tramitaran online, sense haver de dur ni enviar papers, al menú de dalt teniu un l'enllaç.

Aquesta temporada hem creat les llicències autonòmiques, aquestes llicències permeten ballar a les competicions que faci la FBBE o qualsevol altra club a les Illes Balears, són una forma més barata d'inciar-se al món del ball esportiu, si més tard vos agrada i voleu treure la llicència nacional (la de sempre), només cal pagar la diferència entre el preu de la llicència autonòmica i la nacional.

L'assegurança de la llicència autonòmica és ben igual que la nacional.

Abans de comenzar a omplir el formulari per tramitar la nova llicència és necessari tenir un parell de coses.

  • Una foto carnet
  • Còpia del DNI o passaport
  • Còpia del DNI del pare o mare per a menors
  • El document d'aptitud o d'exoneració
  • El justificant de transferència
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual pels entrenadors, monitors, etc

Les fotos (carnet, DNI, etc) han d'estar retallades, es a dir només han de tenir la foto, sense grans marges en blancs als costats.

El document d'exoneració per a majors, es pot descarregar aquí

El document d'exoneració per a menors, es pot descarregar aquí

Pels entrenadors, monitors i gent hagi de fer feina amb menors és necessari presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual, es pot obtenir totalment online en cinc minuts aquí

Heu de tenir ben clar que no es tramitarà cap llicència de monitor que no s'hagi presentat aquest certificat.

Teniu en compte que tot això és per tenir facilitar els tràmits, estalviar paper i feina d'arxivar, a més a partir d'ara cada esportista tindrà un perfil a la FBBE, dins aquest perfil es podran consultar totes les dades, a més de poder corroborar a qualsevol banda que teniu llicència activa, només mostrant el vostre perfil al smartpone, per tot això demanem que tingueu una mica de cura en escollir la foto carnet, aquesta al final sirà la foto de perfil, a més dels altres documents.

Preus llicències 2020

Ball esportiu nacional (renovació)
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
75
10
85 €
15 anys o menys
50
10
60 €
Precompetició
30
10
40 €
Dança Coreográf
30
10
40 €
Single
25
10
35 €
Entrenador territorial
65
10
75 €
Entrenador B
75
10
85 €
Entrenador A
90
10
100 €
Judge Nacional
80
10
90 €
Judge Internacional
90
10
100 €
Judge WDSF
115
10
120 €
Director Competició
90
10
100 €
Pack 2 llicències
130
10
130 €
Pack 3 llicències
170
10
180 €
Pack 4 llicències
220
10
230 €
Judge Coreogra.
25
10
35 €
Entrenad Coreogra
25
10
35 €
Inactiva Director
30
0
30 €
Inactiva Judge
30
0
30 €
Inactiva Entrenador
30
0
30 €
Reactivació Director
110
10
120 €
Reactivació Judge
110
10
120 €
Reactivació Entrenad
110
10
120 €
Club - 12 llicències
250
0
250 €
Club 13-20 llicències
300
0
300 €
Club + 20 llicències
400
0
400 €
Ball esportiu nacional (alta)
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
101
10
111 €
15 anys o menys
66
10
76 €
Club - 12 llicències
385
0
385 €
Club 13-20 llicències
435
0
435 €
Club + 20 llicències
535
0
535 €
Ball esportiu autonòmica
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
20
10
30 €
15 anys o menys
10
10
20 €
Precompetició
10
10
20 €
Dança Coreográfica
10
10
20 €
Single
10
10
20 €
Line Dance
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
35
10
45 €
15 anys o menys
30
10
40 €
Recreativa
25
10
35 €
Llicència 1 dia
10
3
13 €
Monitor/a
70
10
80 €
Entrenador/a B
80
10
90 €
Entrenador/a A
85
10
95 €
Judge nacional
90
10
100 €
Intruct recre.
75
10
85 €
Director/a comp
80
10
90 €
Pack entren A
+
Judge Nacional
125
.
.
10
.
.
135 €
.
.
Pack entren A
+
Judge Nacional
+
Director/a
155
.
.
.
.
10
.
.
.
.
165 €
.
.
.
.
Pack entren B
+
Competidor
100
.
.
10
.
.
110 €
.
.
Pack entren A
+
Competidor
105
.
.
10
.
.
115 €
.
.
Hip Hop Nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
30
10
40 €
15 anys o menys
10
10
20 €
Hip Hop autonòmic
Llicència
Preu
Seg
Total
Llic única
5
10
15 €
Breaking Nacional
Llicència
Preu
Seg
Total
16 anys o més
30
10
40 €
15 anys o menys
20
10
30 €
Breaking autonòmic
Llicència
Preu
Seg
Total
Llic única
5
10
15 €
Disk Jockey
Llicència
Preu
Seg
Total
DJ
80
10
90 €
Reactivació DJ
110
10
120 €
Inactiva DJ
30
0
30 €
Monitor Baile Social
Llicència
Preu
Seg
Total
Monitor Social
50
10
60 €