Synchro Duo Latin
El Synchro Duo Latin és una modalitat de ball esportiu dirigida a tots aquells que volen millorar el seu ball i competir amb grup. Es treballa la tècnica dels pasos bàsics del repertori de balls llatins, així com ses variacions, treballant el ritme, moviment, equilibri, coordinació y expresió.
Es creen coreografias amb els diferents estils de ball, en les quals els components ballen sincronitzats.
Dins la coreografia es ballen diferents estils de música, aixó fa que sigui una modalitat molt rica poguent veure un poc de cada un dels estils de ball y permeteix als/les esportistes ballar distints estils.
Es balla amb parella que potser dues nines, dos nins o bé nin i nina. Aquesta modalitat permeteix introduir als joves esportistes al món del ball, treballant la tècnica, els ritmes i la qualitat del moviment.
El Synchro Duo Latin es balla de manera individual, peró sincronitzada amb l'altra esportista amb el/la qual forma parella.
Es presta especial atenció a la coordinació de moviments amb l'altra esportista, moviments de braços, girs, bona posició dels peus, etc.

Aquesta temporada 2020 totes les parelles que participin a aquesta modalitat tenen la inscripció gratuïta.

  • Synchro Latin
  • Synchro Latin
  • Synchro Latin
  • Synchro Latin

Normativa